คลิปหนีบ(Binder Clip)

มนุษย์สามารถพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด กล่าวคือ เมื่อมนุษย์มีความต้องการบริโภค ต้องการผลผลิตในปริมาณมาก หรือแม้กระทั่งการเอาชนะภัยธรรมชาติ มนุษณ์จะสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้สะดวกสบาย รวดเร็ว และดำรงณ์คงอยู่ต่อไปได้ เช่นเดียวกับการคิดค้นคลิปหนีบกระดาษหรือเรียกง่ายๆว่าตัวหนีบขึ้นมานั่นเอง ในยุคแห่งศิลปะและวิทยาการ เป็นยุคสมัยที่มนุษย์มีการใช้กระดาษกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เมื่อมีเอกสารต่างๆเกินขึ้มมากมาย การจะใช้ประโยชน์จึงเป็นเรื่องยาก มนุษย์จึงได้มีการคิดหาวิธีจัดระเบียบแยกหมวดหมู่การเก็บรักษาขึ้นมา คลิปหนีบจึงถูกผลิตขึ้นเพื่อช่วยให้การจัดการกับเอกสารต่างๆง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปัจจุบันการใช้งานคลิปหนีบยังคงมีบทบาทในการใช้หนีบเอกสาน หรือกระดาษเป็นหลัก แต่เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น การใช้กระดาษจึงลดลงและแปลงใปอยู่ในรูปแบบดิจิตอลแทนส่งผลให้การใช้งานเริ่มเปลี่ยนบทบาทไม่ได้ใช้เพียงแค่หนีบกระดาษอีกต่อไป แต่ทุกวันนี้การใช้งานตัวหนีบสามารถนำไปใช้ในงานบ้านได้อีกมากมาย เช่น นำไปใช้แยกสายไฟเพื่อจัดระเบียบ การนำไปหนีบและห้อยสิ่งของต่างๆภายในบ้าน หรือการนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะ เป็นต้น

องค์ประกอบของคลิปหนีบ

1.ขาจับ คือส่วนที่เป็นเหล็กใช้สำหรับอ้าตัวหนีบ โดยหากตัวขาจับยิ่งยาวจะยิ่งลดแรงในการอ้า ความกว้างจะเพิ่มขึ้นการใช้งานจะง่ายขึ้น เหล็กจะต้องมีความยืดหยุ่น สามารถถอดและใส่กลับได้อย่างง่ายดาย

2.ตัวหนีบ คือตัวฐานที่ใช้หนีบกระดาษหรือสัสดุต่างๆ มีทั้งแบบสีสันและสีดำ สามารถใช้เพื่อระบุหรือจำแนกประเภทเอกสารได้อีกทั้งสีที่ทาลงบนฐานนนั้นยังช่วยป้องกันสนิมได้อีกด้วย วัสดุที่ใช้ผลิตต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อการขยายอย่างมีประสิทธิภาพและคืนสภาพอย่างรวดเร็ว ขอบทุกด้านจะต้องเรียบเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่ก่อเกิดรอยต่อเอกสารและสิ่งของที่ใช้ร่วม